Choose your language:
en fr lt ru tr

Žaidimo "Video medžioklė" taisyklės


Taisykles ir tekstus išvertė - Vilnius.en.cx
0. Bendrosios taisyklės.

0.1. Žemiau surašytos bendros taisyklės yra vieningas normatyvinis aktas šiam žaidimų tipui ir galioja visiems miestams, visoms šalims ir visiems domenams kur vyksta Videomedžioklės žaidimai Encounter(® registruotas prekinis ženklas)techninėje platformoje.

1. Dalyvavimo žaidime sąlygos.

1.1. Žaisti videomedžioklę galima komandomis arba vienam. Minimali komandos sudėtis – du žmonės.

1.2. Komanda (dalyvis), pateikdamas pareiškimą dalyvavimui žaidime, automatiškai priima šias Videomedžioklės žaidimo taisykles ir įsipareigoja nepriekaištingai jų laikytis.

1.3. Toliau taisyklėse terminas “komanda” reiškia komandą komandinio žaidimo atveju ir dalyvį jei žaidimas individualus.

1.4. Žaidimas Videomedžioklė organizuojamas remiantis šiais principais:

1.4.1. Sažiningo žaidimo (fair play) principas, kurio laikosi visi žaidimo dalyviai ir kuris reiškia kad žaidėjai specialiai nepadeda ir netrukdo varžovams otaip pat griežtai laikosi šių Taisyklių.

1.4.2. Savarankiško vaizdo siužetų filmavimo principas.

1.4.3. Vienodų lygio įveikimo sąlygų kiekvienai komandai principas, kurio laikosi organizatorius.

1.4.4. Domeno sąvininko nepriklausomybės nuo atskirų komandų ir dalyvių principas, nešališkas požiūris į dalyvius ir komandas sprendžiant ginčus.

1.4.5. Domeno sąvininkas turi teisę dalyvauti žaidimuose kurie vykdomi jo domene, jei jis nėra tų žaidimų autorius. Tokiu atveju visi scenarijaus peržiūros faktai registruojami ir prieinami žaidėjams po žaidimo pabaigos. Taip užtikrinama kad domeno sąvininkas nesinaudoja teorine scenarijaus peržiūros galimybe kurią jis turi.

1.5. Naujoms komandoms (jei nei vienas komandos dalyvis prieš tai nežaidė) gali būti taikoma 50% nuolaida.

1.6 .Žiniasklaidos atstovams gali būti užtikrinamas nemokamas dalyvavimas žaidime, jei jie garantuoja publikacijos apie praėjusį žaidimą pasirodymą.

2. Žaidimas

2.1. Žaidimo tikslas – vaizdo siužeto kaip meno kūrinio pateikimas, kūrybiško požiūrio į filmavimą populiarinimas, įdomaus ir turiningo laisvalaikio organizavimas. Sveiko ir aktyvaus gyvenimo būdo skatinimas

2.2. Žaidimo esmė yra kūribyngumas filmuojant sėkmingus vaizdo siužetus.

2.3. Komandos gauna visas užduotis svetainėje iš karto ir turi galimybę atlikti jas bet kuria tvarka.

2.4. Sėkmingai atliktos užduoties rezultatas yra kokybiškai sukurtas vaizdo siužetas.

2.5. Užduotyje gali būti vienas arba keleta žodžių, kurie aprašo vaizdo siužetą. Užduotyje tiksliai nenurodoma, kas ir kaip būtent turi būti pavaizduota vaizdo siužete.

2.6. Originali vaizdo siužeto idėja turi didesnį prioritetą negu kokybė, tačiau kokybė irgi turi rekšmę.

3. Apribojimai ir draudimai žaidime.

3.1. Vienintelis teisingas užduočių įveikimo būdas yra savarankiškas sėkmingų vaizdo klipų filmavimas.

3.2. Visi vaizdo klipai turi būti padaryti žaidimo metu; draudžiama naudoti vaizdo failus paimtus iš interneto, viešų arba privačių archyvų. Draudžiama naudoti tuos pačius klipus dviejuose skirtinguose žaidimuose; tuo atveju, jai paaiškėja, kad tie patys vaizdo klipai buvo panauduoti skirtinguose žaidimuose, dalyvis gali būti diskvalifikuotas iš to žaidimo, kuris prasidėjo vėliau. Vaizdo klipų panašumas nustatomas subjektyviai.

3.3. Žaidimo organizatoriai turi teisę reikalauti iš dalyvių papildomus vaizdo klipus arba nuotraukas, įrodančius žaidimo metu sukurtų vaizdo klipų tikrumą (originalumą).

3.4. Draudžiama vykdyti spaudimą žmonėms susijusiems su žaidimo organizavimu: draudžiama papirkti, suvilioti, sumušti, grasinti, šantažuoti siekiant gauti kodą arba bet kokią informaciją apie žaidimo scenarijaus turinį, galinčią palengvint žaidimo praėjimą.

3.4.1. Draudžiama bandyti įsibrauti į žaidimo programinę sistemą siekiant gauti priėjimą prie žaidimo scenarijaus tūrinio.

3.4.2. Draudžiama spelioti scenarijaus autorių slaptažodžiu siekiant gauti priėjimą prie žaidimo scenarijaus tūrinio.

3.4.3. Draudžiama pateikti organizatoriams bet kokio pobūdžio klaidingą informaciją.

3.5. Draudžiama pranešti savo komandos pavadinimą vaizdo klipo komentare.

3.6. Draudimų pažeidimo atveju komandai (žaidėjui) gali būti taikomos šios sankcijos:
- baudos laikas (pridėdamas prie žaidimo atlikimo laiko);
- dalyvio (komandos) diskvalifikacija iš einamojo žaidimo;
- dalyvio (komandos narių) įtraukimas į „juodąjį sąrašą“ (dalyviai praranda galimybę praeiti autorizaciją domene) tam tikram laikotarpiui arba visam laikui;
- dalyvio (komandos narių) tremtis i Sibirą (http://siberia.en.cx) – visam laikui.

4. Finalas.

4.1. Žaidimo praėjimo galimybė nutraukiama iš anksto numatytu laiku, kuris nurodomas būsimo žaidimo aprašyme.

4.2. Iki to laiko komandos perėjusios žaidimą iki galo ir patekusios į TOP-10 turi galimybę įvertinti žaidimo kokybę dešimties balų sistemoje.

4.3. Po to organizatorius padaro praėjusio žaidimo suvestinę. Jei žaidimas paskelbiamas įvykusiu, žaidėjams užskaitomi taškai o nugalėtojui išmokamas nustatyts prizų fondas. Jei žaidimas paskelbiamas neįvykusiu, dalyviams gražinami įnašai (jei įnašai buvo pervedami per en-pinigus, kitais atvejais sąlygas nustato organizatoriai) ir taškų dalyviai negauna.

4.4. Laimi komanda (dalyvis), kuri surenka didžiausią taškų skaičių už padarytus vaizdo klipus.

4.5. Vaizdo klipai gali būti vertinami remiantis dviem sistemomis: „savarankiškai“ arba „teismo posėdžiu“.

4.5.1. „Savarankiškai“ — kai pačios komandos, dalyvavusios žaidime, vertina kitų komandų vaizdo klipus. Suprantama, kad už savo kūrinius komanda negali balsuoti, bet už kitų komandų klipus – įsipareigoja.

4.5.2. „Teismo posėdis“ — kai siužetai yra vertinami teisėjų. Kas bus teisėjai – žinoma iš anksto, tai nurodoma žaidimo anonse. Dažniausiai tai profesionalūs operatoriai, fotografai, kūrybingi žmonės. Tarp teisėjų yra ir žaidimo autorius (tas kas kūrė užduotis žaidimui)

4.5.3. Organizatoriai turi teisę priimti naujus teisėjus į teisėjų sudėtį, bet ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki žaidimo pradžios. Organizatoriai turi teisę pašalinti bet kurį teisėją iš teisėjų sudėties bet kuriuo laiku, taip pat paties teisėjavimo laiku (šiuo atveju jo nustatyti įvertinimai nebus užskaitomi). Po to, kai žaidimas yra uždarytas, organizatoriai turi teisę pašalinti visus įvertinimus kurio nors teisėjo iš suvestinės lentelės, jeigu paaiškės, kad įvertinimai buvo nustatyti pažeidžiant įvertinimų nustatymo taisykles, kurios yra nurodytos 4.6.1. šių Taisyklių punkte. Šiuo atveju galimas dalyvių vietų sukeitimas suvestinėje lentelėje, dalyviai privalo tai deramai priimti ir turėti omenyje tai, kad pašalinto teisėjo galėjo iš anksto nebūti.

4.6. Kiekvienaa siužetas yra įvertinamas atskirai dešimties balų skalėje. Kiekvienas teisėjas nustato įvertinimą remiantis savo bendru įspūdžiu apie klipą, kuris prikluaso nuo: – vaizdo klipe atspindėtos idejos;
– vaizdo klipo atitikimo užduočiai;
– techninės vaizo klipo kokybės;
– vaizo klipo meninės raiškos;
– asmeninių kiekvieno teisėjo vertinimo kriterijų.

4.6.1. Vertindamas vaizdo klipus, teisėjas privalo atsižvelgti tiktai į pačias klipus; teisėjas neturi teisės atsižvelgti į kitus veiksnius (įskaitant, bet neapsiribojant): asmeninius santykius su žaidimo autoriais arba dalyviais; aspektus, susijusius su žaidimo rengimo ir organizavimo procesu; dalyvių žaidimo scenarijaus kokybės vertinimus.

4.7. Teisėjai gali pataisyti žaidimo rezultatus: komandų įvertinimai gali būti sumažinti, jeigu buvo pažeistos šios Taisyklės.

4.8. Teisėjų vaizdo siužetų įvertinimai yra subjektyvūs, todėl neapskundžiami.

4.9. Teisėjai neturi galimybės peržiūrėti scenarijų iki teisėjavimo pradžios. Visi vieno lygio klipai yra rodomi iš karto, atsitiktine tvarka ir be autorystės parašų. Tačiau, teisėjams yra rodomas autoriaus komentaras prie nuotraukos, jeigu dalyvis jį pridėjo žaidimo metu. Teisėjas turi galimybę pridėti ir savo komentarą.

4.10. Dalyvis, kuris įkėlė visus klipus, turi galimybę įvertinti žaidimą. Šis įvertinimas turi subjektyviai, bet adekvačiai atitikti žaidimo galutinio scenarijaus kokybę ir įdomumą. Dalyviai, vertindami žaidimą, neturi teisės atsižvelgti i kitus veiksnius (įskaitant, bet neapsiribojant): asmeninius santykius su žaidimo autoriais arba teisėjais; aspektus, susijusius su žaidimo rengimo ir organizavimo procesu.

5. Prizų fondas

5.1. Žaidimo prizų fondas įteikiamas laimėjusiai komandai arba laimėjusiam dalyviui jei žaidimas individualus.

5.1.2 Prizų fondas gali būti taip pat pervestas į laimėtojo vidinę W-sąskaitą (komandos kapitono), jei įnašai už žaidima buvo priimmi per en-money.

5.2. Prizų fondą sudaro visi prizai kuriuos nustatė ir patvirtino organizatoriai.

5.3. Standartinį prizų fondą sudaro tam tikras procentas nuo visų komandų raidimo registracinių įnašų sumos.

5.4. Prizų fondo dydis gali būti skirtingas skirtingiems žaidimams ir nustatomas pagal susitarimą su domeno sąvininku. Komandai užėmusiai paskutinę vietą, gali būti skiriamas paguodos prizas.

5.5. Tam tikrais atvejais galima naudoti papildomus prizus iš žaidimo partnerių ir remėjų.

5.6. Tam tikrais atvėjais galima sukurti pereinamą prizą.

6. Taškų skaičiavimas

6.1. Taškų paskirstymo normatyvas:

Vieta TOP-10 Individualus žaidimas Кomandinis žaidimas
1 20 taškų 100 taškų
2 9 taškai 45 taškų
3 8 taškai 40 taškų
4 7 taškai 35 taškai
5 6 taškai 30 taškų
6 5 taškai 25 taškai
7 4 taškai 20 taškų
8 3 taškai 15 taškų
9 2 taškai 10 taškų
10 1 taškas 5 taškai

6.2. Žaidimas turi sudėtingumo koeficientą (SK)

Taškai kuriuos dalyvis gauna už žaidimą dauginami iš sudėtingumo koeficiento. Koeficientas apskaičiuojamas pagal šią formulę:

k = p/s;

k -žaidimo sudėtingumo koeficientas;

p – žaidžiančių žmonių skaičiaus;

s - komandinei Videomedžioklei = 30;
s - individualiam Videomedžioklei = 10;

7. Vietinės Videomedžioklės žaidimo taisyklės.

7.1. Domeno sąvininkas turi teisę nustatyti papildomas taisykles, apribojimus ir draudimus savo domene. Šie papildymai nturi prieštarauti šioms Taisyklėms.

Jeigu turite pastabų arba pasiūlymų dėl teksto susisiekite su Maximko

EN LIFE:


 

 

 


Наши друзья:

  

 

 

 

2020.09.19 09:59:12
(UTC +3)

www.en.cx
EncounterTM Ltd.
2004-2020 ©
Владелец домена: Барракуда™
   Дизайн: nordlicht
Рейтинг@Mail.ru
EN в контакте Яндекс