Choose your language:
en fr lt ru tr

Žaidimo "Photoextreme" taisyklės


Taisykles ir tekstus išvertė - Vilnius.en.cx
0. Bendrosios taisyklės

0.1. Žemiau pateikiamos bendrosios taisyklės yra vieningas šiam žaidimų tipui normatyvinis aktas ir galioja visiems miestams, visoms šalims ir visiems domenams, kur vyksta „Fotoekstrymas“ žaidimai Encounter techninėje platformoje.

1. Dalyvavimo žaidime sąlygos

1.1. Žaisti Fotoekstrymą galima komandomis arba pavieniui. Minimali komandos sudėtis – du žmonės.

1.2. Komanda (dalyvis), pateikdamas prašymą dalyvauti žaidime, automatiškai priima šias žaidimo „Fotoekstrymas“ taisykles ir įsipareigoja griežtai jų laikytis.

1.3. Tolesnėse taisyklėse termino „komanda“ vartojimas suprantamas taip: komandinio žaidimo atveju – komanda, individualaus žaidimo atveju – dalyvis.

1.4. Žaidimas „Fotoekstrymas“ organizuojamas remiantis šiais principais:

1.4.1. Sąžiningo žaidimo(fair play) principas, kurio laikosi visi žaidimo dalyviai, reiškia, kad žaidėjai specialiai nepadeda ir netrukdo varžovams, bei griežtai laikosi šių Taisyklių.

1.4.2. Savarankiško kiekvienos komandos lygių įveikimo principas, kurio laikosi žaidėjai. Žaidimo organizatoriai atidžiai stebi šio principo vykdymą.

1.4.3. Vienodai lygių kiekvienai komandai bei vienodų lygių įveikimo sąlygų principas, kurio laikosi organizatorius.

1.4.4. Domeno savininko nepriklausomybės nuo atskirų komandų ir dalyvių principas, nešališkas požiūris į dalyvius ir komandas sprendžiant ginčus.

1.4.5. . Domeno savininkas turi teisę dalyvauti žaidimuose, kurie vykdomi jo domene, jei jis nėra tų žaidimų autorius. Tokiu atveju visi scenarijaus peržiūros faktai registruojami ir prieinami žaidėjams tampa tik pasibaigus žaidimui. Tokiu būdu užtikrinama, kad domeno sąvininkas, turėdamas teorinę scenarijaus peržiūros galimybę, praktiškai ja nepasinaudos

1.5. Visų užduočių įvykdymas yra galimas be galiojančių teisės aktų pažeidimo. Kategoriškai draudžiama pažeisti šalyje galiojančius teisės aktus: konstituciją, įstatymus, statutus. Galiojančių teisės aktų pažeidimo atveju administracinė ir baudžiamoji atsakomybė taikoma tiesiogei žaidėjams.

1.5.1. Žaidimo dalyviai turi teisę atsisakyti bet kurios užduoties vykdymo, jeigu mano, kad jos įvykdymas pažeidžia galiojančius teisės aktus.

1.6. Žaidimo autoriai arba domeno savininkas turi teisę reikalauti iš komandų parašų, kuriais žaidėjai prisiima atsakomybę už savo veiksmus žaidimo metu.

1.6.1. Žaidimo autoriai, organizuojantys žaidimo lygius, kuriuose reikalingas specialus pasirengimas (nardymas, alpinizmas ir t.t.), įsipareigoja pravesti šiuos lygius tik dalyvaujant kvalifikuotiems spesialistams (treneriams), kurie privalo instruktuoti žaidėjus ir užtikrinti būtiną jų apsidraudimą lygio vykdymo metu.

1.6.2. Kiekvienas žaidėjas privalo savarankiškai įvertinti riziką, tikimybę gauti fizinę ir/ar psichinę traumą lygio vykdymo metu. SPRENDIMĄ, VYKDYTI LYGĮ AR NE, PRIIMA KIEKVIENAS ŽAIDĖJAS SAVARANKIŠKAI. DALYVAUDAMAS ŽAIDIME, ŽAIDĖJAS GARANTUOJA, KAD JIS TURI IR MOKA NAUDOTIS SAVO SVEIKU PROTU BEI SĄMONE.

1.7. Naujoms komandoms (jeigu niekas iš komandos narių anksčiau nežaidė) gali būti pritaikoma 50% nuolaida įmokai už dalyvavimą žaidime.

1.8. Žiniasklaidos atstovams gali būti užtikrintas nemokamas dalyvavimas žaidime, jeigu žiniasklaidos atstovai garantuoja reportažo arba publikacijos apie įvykusį žaidimą išleidimą.

2. Žaidimas

2.1. Žaidimo tikslas – įveikti išankstinius nusistatymus ir nusiteikimą dėl „neįmanomo“. Įgūdžių vystymas sprendžiant nestandartines užduotis ekstremaliomis sąlygomis, nusiteikimas siekti užsibrėžtą tikslą bet kokiomis aplinkybėmis, sveiko ir aktyvaus gyvenimo būdo skatinimas.

2.2. Žaidimo esmė yra sukurti dirbtinę sceną (situaciją, momentą), kurią būtina nufotografuoti. Paprastai scena imituoja kokį nors ekstremalų arba labai juokingą momentą.

2.3. Žaidimas yra baigiamas (įvykdomas) tuo momentu, kai visos būtinos scenų nuotraukos yra įkeliamos į serverį. Po to žaidimo autoriai pradeda padarytų nuotraukų vertinimą, tikrina jų atitikimą užduoties reikalavimams

2.4. Vyksta bonusinio laiko priskaičiavimas už įvykdytas užduočių bonusų sąlygas. Vyksta baudos laiko priskaičiavimas už nedorą, nekokybišką, neatitinkantį scenarijaus užduočių sąlygų įvykdymą.

2.5. Scenarijaus kūrimo metu autoriai stengiasi atsižvelgti į visus įmanomus kriterijus, kurie yra nurodomi užduotyse. Jei autoriai vis dėlto neatsižvelgė į kokius nors kriterijus, jie turi teisę nustatyti tuos kriterijus žaidimui pasibaigus.

2.6. Visi priimti kriterijai taikomi visoms komandoms be išimties. Autoriai turi teisę subjektyviai nustatyti kriterijų apibrėžimus, kurie, nepaisant to, turi būti maksimaliai priartėję prie apibrėžimų, pateikiamų žodynuose, enciklopedijose.

2.7. Egzistuoja kriterijai, kurie yra vertinami scenarijaus autorių apytiksliai. Tokiems kriterijams priskiriami atstumų, dydžių, tūrių, antspalvių ir kt. reikalavimai. Tokiais atvejais vertindami nuotraukas autoriai pasinauduoja „pakankamumo“ principu. Tokiu atveju bet kuris kriterijus autorių įvertinamas subjektyviai ir yra laikytinas arba pakankamai tiksliu arba nepakankamai tiksliu.

2.8. Nuotraukos kokybė nevertinama, kai visos kitos sąlygos yra vienodos (ceteris paribus), t.y. nėra vertinamas aukštas ISO rodiklis, neteisingas baltumo balansas.

2.9. Jeigu nuotraukos padrumstėjimas (didesnio nei reikia išlaikymo pasekmė), kritinė tamsuma arba peršviesimas neleidžia nustatyti nuotraukos turinio arba nuotraukos dalių, arba neleidžia nustatyti bonuso sąlygų įvykdymo faktą, autoriai turi teisę priskaityti baudą arba užduotis gali būti pripažinta neįvykdyta.

2.10. Nuotraukos turi būti padarytos bent su 3.2 megapikselių rezoliucija. Įkelti nuotraukas į serverį būtina su mažiausiai 800x600 pikselių rezoliucija, bet autoriams pareikalavus komandos turi pateikti autoriams pradinę nuotrauką su mažiausiai 3.2 megapikselių rezoliucija.

3. Apribojimai ir draudimai žaidime

3.1. Scenų nuotraukas komandos turi padaryti savarankiškai.

3.2. Draudžiama fotografuoti scenas parengtas kitų komandų, naudoti atributus ir pagalbines medžiagas, kurie buvo sukurti ir parengti kitų komandų. Draudimas netaikomas viešosioms vietoms ir objektams.

3.3. Draudžiamas nuotraukų scenų montavimas su grafikos redaktoriais, įskaitant, bet neapsiribojant: kitų vaizdų (sluoksnių) uždėjimas ant nuotraukos, nuotraukos dalių perkėlimas, elementų ar nuotraukos dalių nupiešimas.

3.4. Visos nuotraukos turi būti padarytos žaidimo metu. Draudžiama naudoti nuotraukas, paimtas iš interneto, viešų arba privačių nuotraukų archyvų.

3.5. Organizatoriai turi teisę reikalauti iš dalyvių papildomų nuotraukų, kurios patvirtintų žaidimo metu padarytų nuotraukų autentiškumą. Šiuo atveju papildomų noutraukų reikalavimas pateikiamas kartu su užduotimi.

3.6. Prasidėjus žaidimui, AUTORIAI NETURI TEISĖS KOMENTUOTI NUOTRAUKŲ, REKOMENDUOTI KAIP DERA ATLIKTI UŽDUOTIS.

3.7. Draudžiama daryti spaudimą žmonėms, prisidėjusiems prie žaidimo organizavimo: draudžiama papirkinėti, vilioti, mušti, grasinti, šantažuoti siekiant gauti kodą arba bet kokią informaciją apie žaidimo turinį ir/arba informaciją, galinčią palengvinti žaidimo atlikimą.

3.7.2. Draudžiama stengtis pralaužti žaidimo programinį kompleksą siekiant gauti prieigą prie scenarijaus turinio.

3.7.3. Draudžiama parinkinėti scenarijaus autorių, domeno savininko slaptažodžius, siekiant gauti neteisėtą prieigą prie žaidimo scenarijaus turinio.

3.7.4. Draudžiama pranešinėti organizatoriams klaidingą informaciją, jei iš anksto žinoma, kad ji klaidinga, nesvarbu su kuo ji būtų susijusi.

3.8. Aprašytų draudimų pažeidimo atvejais dalyviui (arba komandai) gali būti skiriamos šios nuobaudos: - baudos laikas (pridedamas prie žaidimo atlikimo laiko); - dalyvio (komandos) diskvalifikacija iš vykstančio žaidimo; - dalyvio (komandos narių) įtraukimas į „juodąjį sąrašą“ (dalyviai praranda galimybę praeiti autorizaciją domene) tam tikram laikotarpiui arba visam laikui; - dalyvio (komandos narių) tremtis i Sibirą (http://siberia.en.cx) – visam laikui.

4. Finalas

4.1. Galimybė įveikti žaidimą pasibaigia iš anksto nustatytu laiku, kuris yra nurodytas žaidimo aprašyme.

4.2. Iki to laiko komandos, įveikusios žaidimą ir patekusios į TOP-10, turi galimybę įvertinti žaidimo kokybę dešimties balų skalėje.

4.3. Po to organizatorius daro pasibaigusio žaidimo išvadas. Jeigu žaidimas paskelbtas įvykusiu, žaidėjams priskiriami taškai, o nugalėtojui išmokamas nustatytas prizinis fondas. Jeigu žaidimas paskelbtas neįvykusiu, dalyviams grąžinamos įmokos (jeigu įmokos buvo priimamos en-pinigais, kitaip sąlygos yra nustatomos organizatoriaus) ir taškai dalyviams nėra priskiriami.

4.4. Pagal nutylėjimą nugali komanda, kurios galutinis visų lygių atlikimo laikas yra mažiausias, tuo atveju, jei ši komanda nepažeidinėjo šių Taisyklių

4.5. Įvykusio žaidimo rezultatai gali būti pataisyti žaidimo autorių: komandoms gali būti priskaičiuojamas bonusinis laikas (atimamas nuo žaidimo atlikimo laiko) arba baudos laikas už įvairių žaidimo taisyklių pažeidimą (pridedamas prie žaidimo atlikimo laiko).

4.6. Priskaičiuodami bonusinį arba baudos laiką, autoriai turi pakomentuoti šias sankcijas. Dalyviai turi galimybę peržiūrėti komentarus suvestinėje lentelėje (išsami informacija apie žaidimą skyrelyje „įvykę žaidimai“)

4.7. Tuo atveju, kai komanda turi pagrįstų pretenzijų, jas galima pateikti žaidimo autoriams. Autoriai turi atidžiai susipažinti su pateiktomis pretenzijomis. Po to žaidimo autoriai pateikia savo subjektyvų sprendimą dėl ginčytinų momentų.

4.9. Komandos ir dalyviai nepatenkinti žaidimo autorių sprendimu gali laisva foma pateikti skundą domeno savininkui. Domeno savininko sprendimas yra galutinins ir neginčytinas. Domeno savininkas, priimdamas sprendimą, turi vadovautis šiomis Taisyklėmis ir žaidimų organizavimo Reglamentu.

4.10. Jei domeno savininko sprendimas prieštarauja šių Taisyklių logikai arba žaidimų organizavimo Reglamentui, domeno savininko sprendimą gali įvertinti ir atšaukti projekto Savininkas.

5. Nenumatytos aplinkybės (force majeure)

5.1. Visos nenumatytos situacijos yra “lygių užduoties įvykdymo salygų visoms komandoms” principo pažeidimas. Tuo atveju, kai žaidimas yra vietinis (vyksta vieno miesto teritorijoje) laikoma, kad visos komandos turi lygias sąlygas, vadinasi, nenumatytos (force majeure) situacijos atmetamos.

5.2 Jeigu komanda dėl kurių nors nenumatytų aplinkybių negali tęsti arba baigti žaidimo, tokia situacija gali būti laikoma „force majeure“ situacija tik tai komandai, bet negali paveikti viso žaidimo, todėl tokiu atveju visas „force majeure“ situacijos pasekmes nukentėjusi komanda prisiima sau.

5.3. Tarptautinių žaidimų organizavimo atvejais, kai žaidime dalyvauja komandos iš įvairių miestų ir šalių, „force majeure“ situacija gali būti laikoma situacija, kuri atima teorinę galimybę užduotį atlikti laiku.

5.4. „Force majeure“ situacija neturi įtakos žaidimo rezultatams.

6. Prizinis fondas

6.1. Žaidimo prizinis fondas įteikiamas žaidimą laimėjusiai komandai.

6.1.2 Prizinis fondas taip pat gali būti pervedamas į laimėtojo vidinę W-sąskaitą (komandos kapitono), jei įnašai už žaidimą buvo priimami en-pinigais.

6.2. Prizinį fondą sudaro visi prizai, kuriuos numatė ir patvirtino organizatoriai.

6.3. Standartinį prizinį fondą sudaro tam tikras procentas nuo visų žaidimo registracinių įmokų sumos.

6.4. Prizinio fondo dydis gali būti skirtingas skirtingiems žaidimams ir yra nustatomas autorių, pagal susitarimą su domeno savininku. Komandai, užėmusiai paskutinę vietą, gali būti įteikiamas skatinamasis prizas.

6.5. Tam tikrais atvejais galima naudoti papildomus prizus iš žaidimo partnerių ir remėjų.

6.6. Tam tikrais atvejais galima sukurti pereinamąjį prizą.

7.Taškų skaičiavimas

7.1. Taškų paskirstymo normatyvas:

Vieta TOP-10 Individualus žaidimas Komandinis žaidimas
1 20 taškų 100 taškų
2 9 taškai 45 taškai
3 8 taškai 40 taškų
4 7 taškai 35 taškai
5 6 taškai 30 taškų
6 5 taškai 25 taškai
7 4 taškai 20 taškų
8 3 taškai 15 taškų
9 2 taškai 10 taškų
10 1 taškas 5 taškai

7.2. Žaidimas turi sudėtingumo koeficientą (SK).

Taškai, kuriuos dalyvis gauna už žaidimą, dauginami iš sudėtingumo koeficiento. Koeficientas apskaičiuojamas pagal šią formulę:

k = min(m/n, 1) * p/s;

k - žaidimo sudėtingumo koeficientas;

min() - minimumo funkcija;

m - laikas, per kurį pirma komanda įveikė žaidimą, min. (tik faktinis laikas, be bonuso laiko);

n = 180 minučių (3 valandos);

p – žmonių, dalyvavusių žaidime skaičius;

s = 50;

8. Vietinės žaidimo „Fotoekstrymas“ taisyklės

8.1. Domeno savininkas turi teisę nustatyti papildomas taisykles, apribojimus ir draudimus savo domene. Šie papildymai neturi prieštarauti šioms Taisyklėms.

Jeigu turite pastabų arba pasiūlymų dėl teksto susisiekite su Maximko

EN LIFE:


 

 

 


Наши друзья:

  

 

 

 

2020.06.05 16:40:05
(UTC +3)

www.en.cx
EncounterTM Ltd.
2004-2020 ©
Владелец домена: Барракуда™
   Дизайн: nordlicht
Рейтинг@Mail.ru
EN в контакте Яндекс